POLIMERNA LABORATORIJA 516
Laboratorija za polimerna istraživanja (LPI) je deo Katedre za organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu (UB). Kreativni i motivisani istraživači se bave sintezom i karakterizacijom polimernih materijala za primenu u industriji hrane, farmaceutskoj industriji i zaštiti životne sredine.
LPI POJAČALA TIM “DRUMSKA STRELA”
Laboratorija za polimerna istraživanja (LPI) i prvi srpski Formula Student tim, započeli su blisku saradnju na poboljšanju performansi trkačkog bolida Drumska strela. Članovi projekta Drumska strela su studenti Univerziteta u Beogradu koji svake godine izrađuju vozilo kojim predstavljaju svoj univerzitet i državu širom sveta....
INOVACIJE KOJE OLAKŠAVAJU ŽIVOT
Time Polimerne laboratorije 516 nastoji da prati svetske trendove u oblasti istraživanja i inovacija i da na taj način omogući preduzetnicima i industriji pristup najnovijim inovacijama i uslugama
ZDRUŽENIM SNAGAMA DO ZDRAVIJE AMBALAŽE
Dva tima naučnika, iz Beograda (LPI) i Napulja, udružili su snage oko zajedničkog cilja – razvoja i poboljšanja biоrazgradivih filmоvа nаmеnjеnih zа pаkоvаnjе nаmirnicа. Rad na projektu je usmеrеn kа izradi filmоvа od pоlimеrа dоbiјеnih iz оbnоvlјivih izvоrа (npr. hitоzаn, аlginаt, pоlihidrоksiаlkаnоаti, pоli(mlеčnа kisеlinа))...
Srpska_akademija_nauke_i_umetnosti

07.12.2017. U okviru serije predavanja: Fаscinаntni svеt nаnоnаukе i nаnоtеhnоlоgiје, Srpska......

shd 1897-2017

04.12.2017. Povodom dana osnivanja Srpskog hemijskog društva, Predsedništvo Društva će održati......

Comenius University in Bratislava

24.11.2017. Prof. dr Eva Chmielewska će održati predavanje na temu „Past,......

TMF logo

14.11.2017. Tehnološko-metalurško fakultet u 2017. godini slavi 92 godine postojanja. U......

Pratite nas
Linkovi
Kontakt informacije
Tehnološko-metalurški Fakultet
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
Laboratorija 515
Karnegijeva 4, 11120 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2017 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.