POLIMERNA LABORATORIJA 516
Laboratorija za polimerna istraživanja (LPI) je deo Katedre za organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu (UB). Kreativni i motivisani istraživači se bave sintezom i karakterizacijom polimernih materijala za primenu u industriji hrane, farmaceutskoj industriji i zaštiti životne sredine.
LPI POJAČALA TIM “DRUMSKA STRELA”
Laboratorija za polimerna istraživanja (LPI) i prvi srpski Formula Student tim, započeli su blisku saradnju na poboljšanju performansi trkačkog bolida Drumska strela. Članovi projekta Drumska strela su studenti Univerziteta u Beogradu koji svake godine izrađuju vozilo kojim predstavljaju svoj univerzitet i državu širom sveta....
INOVACIJE KOJE OLAKŠAVAJU ŽIVOT
Time Polimerne laboratorije 516 nastoji da prati svetske trendove u oblasti istraživanja i inovacija i da na taj način omogući preduzetnicima i industriji pristup najnovijim inovacijama i uslugama
ZDRUŽENIM SNAGAMA DO ZDRAVIJE AMBALAŽE
Dva tima naučnika, iz Beograda (LPI) i Napulja, udružili su snage oko zajedničkog cilja – razvoja i poboljšanja biоrazgradivih filmоvа nаmеnjеnih zа pаkоvаnjе nаmirnicа. Rad na projektu je usmеrеn kа izradi filmоvа od pоlimеrа dоbiјеnih iz оbnоvlјivih izvоrа (npr. hitоzаn, аlginаt, pоlihidrоksiаlkаnоаti, pоli(mlеčnа kisеlinа))...
Aalto_University_School_of_Chemical_Technology.svg

12.01.2017. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu biće održana dva predavanja......

Zawia uni

25.12.2017. Profesor Prakash Katakam sa Univerziteta Zawia iz Indije će održati......

Univerzitet u Beogradu

22.12.2017. Studenti Univeziteta u Beogradu mogu da se prijave za dobijanje......

Pratite nas
Linkovi
Kontakt informacije
Tehnološko-metalurški Fakultet
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
Laboratorija 515
Karnegijeva 4, 11120 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.