Dva nova inženjera u Laboratoriji za polimerna istraživanja

20.07.2017.

Drago nam je da saopštimo da su Aleksandra Janićijević i Nikola Pavlović uspešno odbranili svoje završne radove i time stekli titulu inženjera tehnologije.

Oni su svoja istaživanja izveli u Laboratoriji za polimerna istraživanja i time otvorili dve veoma zanimljive teme na kojima će se raditi i u budućnosti.

Tema Aleksandrinog rada je bila „Promena mehaničkih svojstava sintetskih resorptivnih i neresorptivnih hirurških konaca u simuliranim uslovima ekspoatacije“. Ovaj završni rad je urađen u saradnji sa Katedrom za tekstilno inženjerstvo, pa se ovim putem zahvaljujemo dr Mirjani Kostić.

Rad Nikole Pavlovića „Sinteza hidrogelova hitozana i poli(vinil alkohola) osetljivih na glukozu“ je privukao veliku pažnju kolega sa drugih katedri, jer se bavi velikim problem današnjice, a ova istraživanja ukazuju na dobar put u njegovom otklanjanju.

Laboratorija za polimerna istraživanja Aleksandri i Nikoli želi uspešan nastavak obrazovanja i karirijeru!

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.