Laboratorija za polimerna istraživanja na 54. Savetovanju Srpskog hemijskog društva

07.09.2017.

Laboratorija za polimerna istraživanja učestvovaće na 54. Savetovanju Srpskog hemijskog društva, koje će se održati u Beogradu od 29. i 30. septembra 2017. godine. U okviru sekcije za Hemiju i tehnologiju makromolekula biće predstavljena dva rada:

  • U okviru posterske sekcije: „Spajanje metala pomoću adheziva na bazi prirodnih polimera“, autori: Sofija Arsić, Dragana Borjan, Marija Lučić Škorić, Ana Alil, Melina Kalagasidis Krušić
  • Usmeno predavanje: „Antifungalni filmovi na bazi polihidroksialkanoata“, autori:Marija Lučić Škorić, Jasmina Nikodinović-Runić, Nedeljko Milosavljević, Nikola Milašinović, Kevin O’Connor, Melina Kalagasidis Krušić

Savetovanje će biti organizovano u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 2, i na Tehnološko-met5alurškom fakulutetu, Karnegijeva 4. Istovremeno sa 54. Savetovanjem Srpskog hemijskog društva održaće se 5. Konferenciju mladih hemičara Srbije.

Podsećamo, Srpsko hemijsko društvo ove godine slavi 120 godina od osnivanja. U skladu sa tim, veliki broj inostranih predavača je pozvano da uveliča proslavu ovog jubileja u okviru 54. Savetovanja.

Za detalje o Savetovanju, posetite http://www.shd.org.rs/54SHD/.

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.