Novosti

Predavanja profesora sa Aalto Univerzieta, Finska

12.01.2017. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu biće održana dva predavanja profesora sa Aalto Univerzieta, Helsinki, Finska. Gostujući predavači su prof. dr Patrick Gane i dr Katarina Dimić-Mišić. Prof. dr Patrick Gane radi kao profesor hemijskog inženjerstva na Aalto Univerzietu. … Opširnije →

Predavanje „Conversion of natural gas-(coal- or biomass-) derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch synthesis“

26.12.2017. Savez hemijskih inženjera Srbije i Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju predavanju profesora Dr Dragomira Bukura koji je profesor emeritus hemijskog inženjerstva na Texas A&M Univerzitetu u Teksasu, SAD. Predavanje pod nazivom: „Conversion of natural gas-(coal- … Opširnije →

Predavanje: Biomedical and Pharmaceutical applications of 3D Printing Technologies

25.12.2017. Profesor Prakash Katakam sa Univerziteta Zawia iz Indije će održati predavanje na temu „Biomedical and Pharmaceutical applications of 3D Printing Technologies“ na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Prof. Katakam je objavio 117 radova u medjunarodnim i nacionalnim časopisima i 6 patenata. Predavanje … Opširnije →

Stipendije za studente Univeziteta u Beogradu

22.12.2017. Studenti Univeziteta u Beogradu mogu da se prijave za dobijanje stipendija i nagrada koje dodeljuju: Fоndаciја Kоstе Мigrićа – tri stipendije. Nа Kоnkurs sе mоgu priјаviti studеnti оsnоvnih аkаdеmskih studiја Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, kојi sе u škоlskој 2017/2018. gоdini … Opširnije →

Optička, magnetna i fotokatalitička svojstva nanočestica TiO2 i nanokomozita na bazi provodnih polimera

07.12.2017. U okviru serije predavanja: Fаscinаntni svеt nаnоnаukе i nаnоtеhnоlоgiје, Srpska akademija nauka i umetnosti poziva sve zainteresovane da prosustvuju predavanju koje će održati dr Zoran Šaponjić na temu: Optička, magnetna i fotokatalitička svojstva nanočestica TiO2 i nanokomozita na bazi … Opširnije →

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.