Novosti

Novo IAESTE pojačanje u Laboratoriji za polimerna istraživanja

01/11/2017 Laboratorija za polimerna istraživanja će u narednom periodu ugostiti još jednog IAESTE studenta. Hanka Brunhoferová je završila osnovne i master studije na Univerzitetu za hemiju i tehnologiju u Pragu, Fakultet za hemijsku tehnologiju. Hanka je u Srbiju došla kako … Opširnije →

Sastanak italijanskih i srpskih istraživača

26.10.2017. U okviru bilateralnog projekta „Rаzvој i unаprеđеnjе filmоvа nа bаzi pоlisаhаridа nаmеnjеnih zа pаkоvаnjе nаmirnicа”, u periodu od 25. do 27. oktobra 2017. godine, u poseti Tehnološko-metalurškom fakutetu biće istaživači iz Italije dr Mario Malinkoniko i dr Gabriela Santagata. … Opširnije →

Primena alginata za lečenje infarkta miokarda

23.10.2010. Prof. dr Smadar Cohen sa Ben-Gurion Univerziteta u Izraelu će održati predavanje na temu: „Alginate biomaterial for the treatment of myocardial infarction: Progress, translational strategies, and clinical outlook ☆ From ocean algae to patient bedside“ u utorak 24. oktobra, … Opširnije →

Markus Dihr novi IAESTE student u Laboratoriji za polimerna istraživanja

13.10.2017. U okviru programa razmene studenata preko IAESTE organizacije, u Laboratoriji za polimerna istraživanja će boraviti Markus Dihr, master student na Tehničkom univerzitetu u Dortmundu. Markus je osnovne stuje takođe završio na TU Dortmund, smer Biohemijsko inženjerstvo, a u Srbiju … Opširnije →

FS ALPE ADRIA

Student – istraživač Laboratorije za polimerna istraživanja (Dragana Borjan), zajedno sa drugim članovima Formula Student tima „Drumska Strela“, učestvovala je na takmičenju FS Alpe Adria. Takmičenje je održano 22. i 23. septembra na kartodromu Bura u Rijeci u prvoklasnoj organizaciji … Opširnije →

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2017 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.