Novosti

Konkurs za Program Stipendija Nemačke Privrede Zoran Đinđić 2018

06.11.2017. Fondacija dr Zoran Đinđić, u saradnji sa Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu i nemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj petnaestu godinu zaredom raspisuje konkurs za Program stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić. Konkurs je namenjen: studentima osnovnih studija … Opširnije →

Nagrada „Kruna uspeha“

03.11.2017. Uz podršku Ambasade Švajcarske Federacije i Stručne komisije, porodična firma „Petite Geneve Petrović“ dvanaestu godinu zaredom nagrađuje najbolje diplomce Beogradskog Univerziteta nagradom „Kruna uspeha“. Za ovogodišnju nagradu mogu konkurisati svi diplomci koji su, bez ponavljanja godina studija, diplomirali u … Opširnije →

Novo IAESTE pojačanje u Laboratoriji za polimerna istraživanja

01/11/2017 Laboratorija za polimerna istraživanja će u narednom periodu ugostiti još jednog IAESTE studenta. Hanka Brunhoferová je završila osnovne i master studije na Univerzitetu za hemiju i tehnologiju u Pragu, Fakultet za hemijsku tehnologiju. Hanka je u Srbiju došla kako … Opširnije →

Sastanak italijanskih i srpskih istraživača

26.10.2017. U okviru bilateralnog projekta „Rаzvој i unаprеđеnjе filmоvа nа bаzi pоlisаhаridа nаmеnjеnih zа pаkоvаnjе nаmirnicа”, u periodu od 25. do 27. oktobra 2017. godine, u poseti Tehnološko-metalurškom fakutetu biće istaživači iz Italije dr Mario Malinkoniko i dr Gabriela Santagata. … Opširnije →

Primena alginata za lečenje infarkta miokarda

23.10.2010. Prof. dr Smadar Cohen sa Ben-Gurion Univerziteta u Izraelu će održati predavanje na temu: „Alginate biomaterial for the treatment of myocardial infarction: Progress, translational strategies, and clinical outlook ☆ From ocean algae to patient bedside“ u utorak 24. oktobra, … Opširnije →

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.