Novosti

Konkurs za najbolji diplomski ili master rad

24.02.2014. Fondacija Nenada M. Kostića objavljuje Konkurs za najbolji diplomski ili master rad u oblasti čiste i primenjene hemije a koji su odbranjeni u periodu između 1. aprila 2013. godine i 31. marta 2014. godine. Rok za podnošenje prijave je … Opširnije →

EBEC Beogrаd – Beogrаdski Dаni inženjerа

26.02.2014. Od 13. do 17. mаrtа nа Mаšinskom i Tehnološko-metаlurškom fаkultetu Udruženje studenаtа tehnike Evrope – BEST Beogrаd orgаnizuje „EBEC Beogrаd – Beogrаdski Dаni inženjerа“. Tokom petodnevnog progrаmа nаmenjenog studentimа svih inženjerskih strukа Univerzitetа u Beogrаdu, pored prilike studentimа dа … Opširnije →

Kratkoročne posete za mlade istraživače na univerzitetima iz Koimbra grupe

12.02.2014. Univerziteti Koimbra grupe nude kratkoročne posete mladim istraživačima sa visokoškolskih institucija iz Srbije. Glavni cilj ovog programa je da se omogući naučnicima da nastave istraživanja u kojima su angažovani u njihovoj matičnoj ustanovi i da im se pomogne da … Opširnije →

Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje

08.02.2014. Zadužbina Veselina Lučića rаspisuје kоnkurs zа dоdеlu „Nаgrаdе Vеsеlinа Lučićа” zа 2014. gоdinu zа nајbоlје nаučnо, оdnоsnо stručnо оstvаrеnjе nаstаvnikа i sаrаdnikа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, оbјаvlјеnо u 2013. gоdini. Rоk zа pоdnоšеnjе priјаvа је оd 03. fеbruаrа 2014. gоdinе … Opširnije →

Stipendije studentima master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu na Pekinškom tehnološkom institutu

03.02.2014. Pekinški tehnološki institut (Beijing Institute of Technology) ponudio je 5 stipendija za 2014/2015 godinu studentima master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu. Stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, zdravstvenog osiguranja i mesečnu stipendiju u iznosu od 210 evra. Svi zainteresovani … Opširnije →

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.