Novosti

Predavanje dr Gordane Vunjak-Novaković

22.06.2013 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, Departman za hemijske i biološke nauke, organizuje predavanje prof. Dr Gordane Vunjak-Novaković na temu “Inženjerstvo tkiva za primenu u medicini” Sreda 26. jun 2013. u 12 časova Svečana sala Akademije, Knez Mihailova 35/II, Beograd … Opširnije →

Osma medjunarodna konferencija hemijskih društava zemalja jugo-istočne Evrope “CHEMISTRY FOR THE NEW HORIZON”

18.06.2013 Beograd, Srbija, 27-29. jun 2013. Konferenciju organizuju CongrExpo i Srpsko hemijsko društvo u saradnji sa hemijskim društvima jugo-istočne Evrope. Domaćin konferencije će biti Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet.

Predavanje “Hidrogelovi za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci”

30.05.2013. SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO, Sekcija za hemiju i tehnologiju makromolekula, organizuje predavanje Dr Nikole Milašinovića na temu “Hidrogelovi za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci” Četvrtak, 30. maj 2013. u 16 časova Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4/III, Beograd Dr Nikola Milašinović … Opširnije →

Seminar “Kontrolisano oslobađanje-osnovni principi i primena u razvoju terapijskih sistema”

23.05.2013. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za kontinuiranu edukaciju Univerziteta u Beogradu organizuju seminar “Kontrolisano oslobađanje-osnovni principi i primena u razvoju terapijskih sistema”. Jednodnevni seminar drži prof. Dr Nikolas Pepas. Četvrtak, 23. maj 2013. u 9 časova Svečana … Opširnije →

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2017 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.