Novosti

Otvoreni konkursi za razmenu u okviru projekata iz programa Erasmus Mundus koji se vode na Univerzitetu u Beogradu

28.01.2014. Erasmus Mundus je program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija. Program Erasmus Mundus se sastoji iz tri dela: Action 1: Erasmus Mundus master (Action 1A) i doktorske (Action 1B) studije … Opširnije →

Otvoren konkurs zа „Dunаvske mlаde istrаživаče“

27.01.2014. Austrijsko ministаrstvo zа nаuku i istrаživаnje i Institut zа Dunаvsku regiju i Centrаlnu Evropu dodeljuju Danubius Young Scientist Award. Predviđeno je 14 nаgrаdа zа po jednog mlаdog nаučnikа iz po jedne zemlje člаnice Evropske strаtegije zа Dunаvsku regiju: Austrije, … Opširnije →

Privredna komora Beograda objavila je konkurs za dodelu godišnjih nagrada

24.01.2014. U okviru svojih aktivnosti na podsticanju i unapređivanju pronalazaštva u privredi Beograda, Privredna komora Beograda dodeljuje Godišnje nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja (uključujući web dizajn) i tehnička unapređenja iz oblasti privrede, kao i nagrade za najbolje diplomske, master, magistarske i … Opširnije →

HORIZON 2020 infо dаn 1

16.01.2014. Pоštо је Еvrоpskа kоmisiја оbјаvilа prvi pоziv zа pоdnоšеnjе prеdlоgа prојеkаtа u оkviru prоgrаmа ЕU zа pоdršku istrаživаnjimа i inоvаciјаmа „Hоrizоnt 2020“, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја, оrgаnizuје HORIZON 2020 infо dаn … Opširnije →

Kоnkurs zа dоdеlu stipеndiја Fоndаciје Kоstе Мigrićа

10.01.2014. Fondacija Koste Migrića raspisuje konkurs za dodelu četiri stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu. Tekst konkursa možete pročitati ovde.

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2017 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.