Novosti

Konkurs za istraživanje i naučnu saradnju sa Francuskom

21.07.2017. Pozivaju se istraživači iz naučno-istraživačkih institucija u Francuskoj ili u Srbiji da konkurišu za zajednički projekat u okviru programa “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“ kako bi razvili saradnju između svojih institucija. Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene … Opširnije →

Dva nova inženjera u Laboratoriji za polimerna istraživanja

20.07.2017. Drago nam je da saopštimo da su Aleksandra Janićijević i Nikola Pavlović uspešno odbranili svoje završne radove i time stekli titulu inženjera tehnologije. Oni su svoja istaživanja izveli u Laboratoriji za polimerna istraživanja i time otvorili dve veoma zanimljive … Opširnije →

Laboratorija za polimerna istraživanja putuje u Italiju sa „Drumskom Strelom“

19.07.2017. Studenti – istraživači Laboratorije za polimerna istraživanja, zajedno sa drugim članovima Formula Student tima „Drumska Strela”, otputovali su u ponedeljak na prvo takmičenje u ovoj sezoni. Takmičenje se održava od 19. do 23. jula u mestu Varano de’ Melegari … Opširnije →

Profesor na razmeni/postdoktorsko usavršavanje

10.07.2017. Jedan od naših saradnika, Dr Nikola Milašinović, provešće dva meseca u periodu jul/avgust 2017. godine na Univerzitetu u Mičigenu, kao gostujući profesor. U okviru postodkorskog usavršavanja, radiće na projektu pod nazivom „Design of 3-D Hydrogel System for Ovarian Follicle … Opširnije →

Dоdеla nаgrаdа „Stаzаmа Nikоlе Теslе”

U nаmеri dа prоmоvišе istrаživаčki duh Nikоlе Теslе i pоdstаknе inоvаtоrе, u оblаstimа svih tеhničkih strukа, Sаvеz inžеnjеrа i tеhničаrа Srbiје, Knеzа Мilоšа 7а/I , Bеоgrаd, rаspisuје KОNKURS zа dоdеlu gоdišnjih nаgrаdа „Stаzаmа Nikоlе Теslе“ zа 2018. gоdinu, u kојој … Opširnije →

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2017 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.