Profesor na razmeni/postdoktorsko usavršavanje

10.07.2017.

Jedan od naših saradnika, Dr Nikola Milašinović, provešće dva meseca u periodu jul/avgust 2017. godine na Univerzitetu u Mičigenu, kao gostujući profesor. U okviru postodkorskog usavršavanja, radiće na projektu pod nazivom „Design of 3-D Hydrogel System for Ovarian Follicle Culture” u saradnji sa njegovim domaćinom, profesorkom Arielom Shikanov, docentom na Departmanu za biomedicinsko inženjerstvo i Departmanu za Nauku i inženjerstvo makromolekula.

Za dodatne informacije, videti ovde: http://shikanov.engin.umich.edu/people/

SOCIAL
Links
Contact info
Faculty of Technology and Metallurgy
Department of Organic Chemical Technology
Laboratory 515
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3303-730
E-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs
© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.