Oglasna tabla

 

Notice board-page

 

05.05.2017.

 

Rezultati testa iz predmeta Prirodni polimeri

Student                                                        Broj bodova
Milena Trebješanin                                             9,5
Jovan Kojić                                                           9,5
Nemanja Stojanović                                            9,0
Petar Vidojević                                                     8,5
Konstantin Preradović                                       8,5
Sara Novković                                                      8,5
Ivan Đonović                                                        8,0
Isidora Petković                                                  7,5
Milica Vasić                                                         7,5
Sara Radmilović                                                 7,5
Anđela Novaković                                              7,0
Danica Šarenac                                                  7,0
Milica Radomilović                                           7,0
Jovana Radovanović                                         7,0
Antonije Mitrović                                             7,0
Marina Pavlović                                               6,5
Tamara Topalović                                            6,5
Danka Panić                                                      6,0
Jovana Drdanovski                                          6,0
Darja Jovanović                                               6,0
Iva Barbulović                                                  5,5
Lidija Aranitović                                              4,5
Vujan Vukadinović                                          3,5

Andreja Živković treba da se javi predmetnom nastavniku.

 

22.05.2017.

RASPORED ZA EKSPERIMENTALNE VEŽBE IZ PREDMETA PRIRODNI POLIMERI

PONEDELJAK, 29. MAJ

I GRUPA: Nemanja Stojanović, Anđela Novaković
II GRUPA: Ivan Đonović, Aleksandar Ćatić, Vujan Vukadinović
III GRUPA: Darja Jovanović, Milica Vasić, Isidora Petković
IV GRUPA: Božidar Obradović, Lara Tomić, Marija Todorović
V GRUPA: Marina Pavlović, Jovana Paligorić

15.05.2017.

RASPORED ZA EKSPERIMENTALNE VEŽBE IZ PREDMETA PRIRODNI POLIMERI

PONEDELJAK, 22. MAJ

I GRUPA: Milica Radmilović, Danka Panić
II GRUPA: Lidija Aranitović, Iva Barbulović
III GRUPA: Natalija Kundaković, Tijana Erac
IV GRUPA: Katarina Ćirić, Anja Parađina

09.05.2017.

RASPORED ZA EKSPERIMENTALNE VEŽBE IZ PREDMETA PRIRODNI POLIMERI

PONEDELJAK, 15. MAJ

I GRUPA: Jovana Drdanovski, Sara Novković
II GRUPA: Milena Trebješanin, Anđela Mučibabić
III GRUPA: Petar Vidojević, Jovan Kojić
IV GRUPA: Tamara Topalović, Danica Šarenac

03.05.2017.

RASPORED ZA EKSPERIMENTALNE VEŽBE IZ PREDMETA PRIRODNI POLIMERI

PONEDELJAK, 8. MAJ

I GRUPA: Nikola Demonjić, Jovana Radovanović
II GRUPA: Sara Radmilović, Andreja Živković
III GRUPA: Antonije Mitrović, Konstantin Preradović

07.06.2016.

jun 2016-rezultati testa-Prirodni polimeri

15.06.2015.

jun 2015-rezultati testa-Prirodni polimeri

11.05.2015.
Prirodni polimeri_Rezultati testa 1 2015_Page_1
Prirodni polimeri_Rezultati testa 1 2015_Page_2
16.06.2014.

Rezultati testa 2 – Prirodni polimeri

Rezultati testa – pdf

Ime

Broj indeksa

Broj bodova

Aleksa Hadži-Ristić

111/12

91

Milica Lovrić

125/11

82

Nevena Lukić

56/12

70

Jelena Bakrač

333/13

68,5

Helena Latinović

246/12

69,5

Helena Jelić

15/11

67

Aleksandra Jakovljević

223/12

65,5

Miloš Bogdanović

118/10

63,5

Milena Antić

29/11

60

Ljubomir Sinđelić

208/12

55,5

Tamara Dražović

20/12

54,5

Katarina Pajkić

273/12

54,5

Nevena Jovanović

174/12

53

Strahinja Ostojić

198/12

51

Sabina Skenderi

184/12

50,5

Nikola Kovačević

230/12

50

Marija Miladinović

136/12

50

Tijana Žegarac

59/12

49

Dragana Mlinar

166/12

49

Milica Bacetić

87/05

48

Tatjana Anđelković

9/12

47

Vanja Ostojin

18/12

47

Slađana Jordaković

139/12

45,5

Marija Blagojević

150/12

45,5

Sanja Dimitrijević

180/12

45

Sonja Perović

202/12

45

Sara Krpović

185/11

44

Natalija Parović

270/12

42,5

Natalija Vujičić

329/12

42

Nevena Trojanović

162/12

41,5

Ivana Vučinić

172/12

41,5

Danica Stević

46/12

39

Marko Marković

146/12

39

Nataša Popović

83/12

36,5

Nina Karapandža

141/12

36,5

Katarina Simeunović

302/12

35,5

Miloš Kostić

255/12

35

Filip Maksimović

178/12

33,5

Jelena Urošević

135/12

33

Anastasija Lujić

76/12

31,5

Nikola Manov

260/12

25,5

Danica Kostić

165/12

25,5

Nikola Stanković

81/12

25,5

Andrea Ilkić

117/12

25

Stefana Ferdić

141/11

24

Nikola Miković

148/12

24

Tanja Danilović

275/12

23

Lidija Veselinović

205/12

20,5

Mersiha Mahmuti

140/12

20

Jasna Bogdanović

173/12

20

Jovana Velić

305/12

20

Vesna Jevtić

311/12

19

Luka Ranđelović

113/12

17,5

Ljubica Tošić

160/12

17

Nina Lukić

24/12

17

Stevo Aničić

231/12

13,5

Filip Milošeski

315/12

12

Marija Simić

310/12

11,5

Nikola Dimitrijević

149/12

10

08.04.2014.

Rezultati testa 1 – Prirodni polimeri

Rezultati testa – pdf

Ime

Broj indeksa

Brojbodova

HelenaJelić

15/11

99

SaraKrpović

185/11

97

NevenaLukić

36/12

96

MilošBogdanović

118/10

90

MilicaLovrić

125/11

89

TijanaŽegarac

59/12

88

JelenaBakrač

333/13

87

StrahinjaOstojić

198/12

87

MilenaAntić

29/11

84

MarijaMiladinović

136/12

83

AleksaHadži-Ristić

111/12

83

DraganaMlinar

166/12

82

HelenaLatinović

246/12

78

StefanaFerd

141/11

77

LidijaVeselinović

205/12

76

MarijaBlagojević

150/12

76

KatarinaSimeunović

302/12

74

NikolaKovačević

230/12

74

SlađanaJordaković

139/12

73

SonjaPerović

202/12

73

SabinaSkenderi

184712

72

LukaRanđelović

113/12

72

NatalijaVujičić

329/12

72

NevenaJovanović

174/12

71

FilipMaksimović

178/12

71

KatarinaPajkić

273/12

70

DanicaKostić

165/12

70

AleksandraJakovljević

223/12

70

LjubomirSinđelić

208/12

70

LidijaStjepanić

235/12

68

TamaraDražović

20/12

68

AleksandarSavić

27/12

66

DanicaStev

46/12

68

MilošKostić

255/12

66

IvanaVučinić

172/12

63

SanjaDimitrijević

180/12

62

AnastasijaLujić

76/12

62

NatašaPopović

83/12

62

GermanDojčinović

60/12

61

TatjanaAnđelković

91/12

60

NatalijaPapović

270/12

58

KatarinaStojanović

211/12

57

AndreaIlkić

117/12

56

KatarinaNikolić

72/12

54

FilipMilošeski

315/12

54

JovanaVelić

305/12

51

IsidoraArsenijević

263/12

50

MersihaMahmuti

140/12

50

MilicaJakimovski

91/11

48

Vesna Jevtić

311/12

48

NikolaStanković

81/12

48

PetarStojadinović

237/12

47

TanjaDanilović

275/12

47

NikolaManov

260/12

43

DanicaJovanović

244/12

40

NikolaDinitrijević

149/12

38

AleksaRadovanović

2013/12

37

JovanaRadojević

177/12

37

JovanaStankić

312/12

36

NikolaMiković

148/12

35

LazarVujović

115/10

32

StevoAničić

231/12

31

MarijanaGigov

328/12

31

VeraČuković

42/11

29

Jasna Bogdanović

173/12

28

NinaLukić

24/12

25

IvanaBrković

131/12

19

KatarinaVuković

171/12

14

analiza rezultata

68 od 76 studenata je izašlo na test.
Zelenoj grupi čestitam na odličnom uspehu.
Plava grupa je solidno uradila test.
Žuta grupa nije pokazala dovoljno znanja.
Crvena grupa treba ozbiljno da preispita svoj odnos prema ovom predmetu, kao, naravno i oni koji uopšte nisu izašli na test.
prof. dr Ivanka Popovićnovo Dostupne pozicije za završne i master teze

Otvorena su mesta za izradu tri završna rada i dva mesta za izradu master završna rada na temu primene polimera i polimernih nosača u oblasti poljoprivrede, medicine, farmacetskog inženjerstva i inženjerstva zaštite životne sredine.

novo Otvoren poziv za studenta doktorskih studija

Laboratorija za Polimerna Istraživanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu nudi jedno slobodno mesto za izradu doktorske disertacije. Istraživanje će biti usmereno na sintezu polimernih matrica koje se mogu primeniti u oblasti poljoprivrede, medicine, farmaceutskog inženjerstva i inženjerstva zaštite životne sredine. Kandidati bi trebalo da poseduju znanje iz organske hemije/polimerne hemije/biotehnologije/inženjerstva zaštite životne sredine. Za dodatne informacije, kontaktirajte prof. dr Melinu Kalagasidis Krušić (e-mail: polymlab@tmf.bg.ac.rs; meli@tmf.bg.ac.rs) ili nas posetite u kancelariji 516.

novo Otvoren poziv za studenta post-doktorskih studija

Svi zainteresovani kandidati trebalo bi da putem elektronske pošte dostave:

  • Kratku biografiju
  •  Listu publikacija
  • Izjavu o istraživačkim interesima
  • Najmanje tri pisma preporuke

Za dodatne informacije, kontaktirajte prof.dr Melinu Kalagasidis Krušić (e-mail:polymlab@tmf.bg.ac.rs; meli@tmf.bg.ac.rs)  ili nas posetite u kancelariji 516, V sprat.

Prirodni polimeri_Rezultati testa 1 2015_Page_1

Prirodni polimeri_Rezultati testa 1 2015_Page_2

© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.